ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

ಕೃಷಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು

ಕೃಷಿ ಲೋಕ : ಭಾರತದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಕಿಸಾನ್‌ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಕಾರ್ಡ್ʼನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದೇ
Read More